Att söka pengar och bidrag för kulturprojekt.

Att söka pengar och bidrag för kulturprojekt.

Söka kulturbidrag från kommunen, landstinget, regionen eller staten.

Har du fått en idé om ett fantastiskt kulturprojekt och nu vill du försöka få pengar/bidrag för att genomföra det. Har du aldrig sökt pengar från det offentliga förut så kommer här några små tips.

Det första du skall göra är en projektbeskrivning som är enkel att läsa och förstå. Det handlar om en text på högst en A4 sida. Gör den inte för komplicerad utan koncentrera dig på de viktigaste punkterna. Tänk särskilt igenom vad projektet kommer att ha för effekter utöver att du får en summa pengar, som t.ex. andra som drar nytta av projektet. Det finns en del nyckelord som du måste få med om du skall lyckas ta dig igenom de två nivåerna av beslutsfattare.

Nivå 1. De anställda på kulturförvaltningen, kulturkontoret, kultursekretariatet, eller vad det nu kan heta.

Du skall inte bara sända in en lunta med papper till kulturkontoret. De bara hamnar i pappersåtervinningen. Nej, när du är klar med din projektbeskrivning kollar du upp vilken person du skall kontakta för att boka in ett möte. Du hittar allt på kommunens, landstingets eller regionens hemsida. Var noga med att kolla att personen du tänkt kontakta faktiskt arbetar med just de frågor som ditt projekt handlar om. I en liten eller medelstor kommun är det kulturchefen du skall kontakta. Om det finns någon annan person som är mer lämplig för dig att träffa så kommer kulturchefen att informera dig om det.

Boka in en tid och förbered dig noga inför mötet. Den person du kommer att träffa är den som förhoppningsvis sedan kommer att hjälpa dig att driva igenom projektansökan i nästa nivå, den politiska. Det är nu du måste sälja in dina nyckelord.

Det finns trender i ord som används i det politiska systemet. Vissa ord får politiker att gå igång och det är dessa ord som du skall försöka träffa rätt med. Här kan du göra lite egen research genom att läsa igenom vad man skriver på kommunens eller regionens hemsida. Det är inte särskilt svårt att hitta nyckelorden om du läser vad man har för mål med sin verksamhet.

Nyckelord, några exempel:

Ordet tillväxt är bra. Andra ord som är bra:Bra för besöksnäringen. Upplevelseindustrin är en tillväxtfaktor. Entreprenörer och entreprenörskap kan göra underverk för vilken liten kommun som helst. Barn, unga och särskilt utsatta kan man också tänka på i lokala projekt. Kultur- och kreativa näringar är viktiga för utveckling av området.

Andra ord som just nu är bra att få in kan vara: regional utveckling, sysselsättning. Kluster har varit ganska hett också. Gör din research och var kreativ!

Poesi är inte speciellt inne när det gäller bidrag till kulturprojekt, om det inte förstås riktar sig till barn, unga och särskilt utsatta eller genomförs som en festival som är viktig för den regionala utvecklingen och besöksnäringen. Ni börjar förstå hur det funkar nu?

Nivå 2. Politikerna, beslutsfattarna som sitter på pengapåsen.

Om du har lyckats att få tjänstemannen/kvinnan positiv till ditt projekt så hamnar det förhoppningsvis i nästa nivå. Det är här ditt ärende möter politikerna.

Du skall tänka på att politikerna sitter och tänker på hur de skall få ihop sin budget utan att höja skatten alltför mycket, när ditt fina projekt dimper ner framför dem som en glad överraskning.

Det finns en sak som politiker avskyr och det är svarta hål i budgeten. Här sitter politikerna och vrider sig i vånda över att pengarna inte räcker till, och så kommer du med en ansökan om ett kulturprojekt. Det första de tänker är – ännu ett svart hål.

Det är nu dina nyckelord kommer att göra susen. Numera är kulturpolitik och näringspolitik samma sak. Ditt kulturprojekt kommer naturligtvis att öka tillväxten (mer skattepengar), kommer att utveckla och skapa mervärde för besöksnäringen (mer skattepengar), stimulera ett ökat entreprenörskap och småföretagande (mer skattepengar), skapa arbetstillfällen på orten för unga (mer skattepengar) och bidra till en positiv utveckling av de kreativa näringarna (mer skattepengar) och bidra till en positiv regional utveckling (mer skattepengar) o.s.v. o.s.v.

Vilken politiker kan säga nej till detta. Ditt kulturprojekt löser ju alla problem.

Lycka till!

Extra tips!

Tänk också på att kommunförbund och regionala förbund kan ha pengar att söka för kulturprojekt. Dessa förbund sitter och knåpar med tillväxtprogrammen och kultur brukar vara ett område som man ser skall öka tillväxten.  Regionala förbund och kommunförbund har ofta tagit beslut om att satsa på olika kulturprojekt t.ex. – ”För genomförande av projekt som ligger i linje med tillväxtprogrammets prioriterade insatsområden finns det möjlighet att söka finansiellt stöd.”
Ett krav för att få pengar är ofta att projekten måste beröra flera kommuner inom det område som förbundet arbetar, så det gäller nätverka och vara kreativ i upplägget av projektet.

Leta upp den person som arbetar med kulturfrågor, det är den personen du skall kontakta.

Bra resurser, länkar:


Läs mer: