Här är en länkguide om hur du kan hitta stipendier

En länkguide över olika stipendier och fonder

Din egen kommun kan ha fonder där du kan hitta stipendier att söka pengar ur.

Ett bra tips för hitta stipendier är att börja söka efter fonder i sin egen hemkommun. Kontakta kommunen genom att skriva, e-posta eller ringa och fråga efter vem som är ansvarig för stipendierna i kommunen. Kolla vad det finns för stipendier att söka i just din kommun och undersök vad som gäller för att få ett stipendium eller bidrag. Be gärna om en lista på fonderna eller fråga var du kan läsa mera om stipendier i din kommun. Det finnas en hel del lokala stipendier att söka. Det är inte alltid som kommunerna är så öppna med information om detta, så du får kanske vara lite påstridig.

Du kan också kontakta kommunen där du är född, det är inte alldeles ovanligt att det finns stipendier att söka som är knutna till födelseorten man har.

Biblioteken skall inte glömmas. De kan ha mer information.

Biblioteken har ofta böcker om fonder och stiftelser. Det är möjligt att du inte får låna hem boken för att den finns i referensbibliotekt, men ofta kan du sätta dig och skumma igenom fonderna. Ta kopior. Bra bibliotek kan ha möjlighet till en mugg kaffe, vilket gör det hela till ett litet trevligt äventyr. Det är lite jobb med att läsa igenom reglerna för fonderna, särskilt som de allra flesta fonderna inte är aktuella för dig. Se det som en bra timpenning om du skulle få något stipendium. Spana efter de fonder som är mest lämpliga för dig.

Kolla också på ditt landstings eller regions hemsida – där kan du hitta stipendier att söka.

Tips! Använd sökfunktionen på sidorna.


Läs mer – tips om fonder där du kan hitta stipendier och fonder att söka pengar: