Ekonomisk kris – tips om var kan du få hjälp

Ekonomisk kris - tips om var kan du få hjälp - smslånochfonder.se

Tips om organisationer och myndigheter som kan hjälpa dig att ta dig ur en ekonomisk kris.

Att hamna i en lånefälla eller ekonomisk kris kan vara en överväldigande och skrämmande situation, men det är viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Tips om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp, samt vilka steg du kan ta för att påbörja processen att ta sig ur en skuldfälla eller ekonomisk kris.

 • Kronofogden
  Kronofogden kan hjälpa till med att hantera skulder och betalningar, genom att bland annat inleda en skuldsanering. Skuldsanering innebär att personen får hjälp att betala av sina skulder under en period på cirka fem år, och att eventuella återstående skulder efter den perioden tas bort.
 • Budget- och skuldrådgivning
  Kommuner
  erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning till personer som har hamnat i en ekonomisk kris eller skuldfälla. Rådgivningen kan hjälpa personen att upprätta en realistisk budget och att förhandla med borgenärer.
 • Socialtjänsten
  Socialtjänsten kan ge ekonomiskt bistånd till personer som har svårt att klara sin försörjning, exempelvis genom att hjälpa till med hyreskostnader eller livsmedel.
 • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
  Konsumenternas BF är en organisation som ger gratis rådgivning och stöd till konsumenter som har problem med sina lån eller andra finansiella produkter. De kan hjälpa till med att förhandla med borgenärer eller ge råd om hur man kan förbättra sin ekonomiska situation.

Andra nyttiga länkar:

För att ta sig ur en skuldfälla eller ekonomisk kris finns det också steg du kan ta i din egen vardag:

 • Skapa en budget
  Det är viktigt att skapa en realistisk budget för att få en överblick över sin ekonomiska situation och kunna se var pengarna går. Att se över sina kostnader och hitta sätt att spara pengar kan också vara en del av detta steg.
 • Prioritera betalningarna
  Prioritera betalningarna efter vad som är viktigast, exempelvis hyra och räkningar. Att betala av krediter och lån bör också vara en prioritet.
 • Förhandla med borgenärer
  Om det är svårt att betala av skulderna kan det vara värt att förhandla med borgenärerna om en betalningsplan eller annan lösning.
 • Sök hjälp och stöd
  Som nämnts ovan finns det organisationer och myndigheter som kan hjälpa till i en ekonomisk kris eller skuldfälla. Sök upp och ta hjälp av dem.

Att hamna i en skuldfälla eller ekonomisk kris kan vara en tuff situation, men det är viktigt att veta att det finns hjälp och stöd att få.


Läs mer:

Mer information hittar du här: