Om att söka pengar och hjälp för ensamstående mammor

Om att söka pengar och hjälp för ensamstående mammor - smslånochfonder.se

Upptäck möjligheterna och ansök om ekonomiskt stöd och hjälp för att underlätta vardagen som ensamstående mamma/pappa.

Att vara en ensamstående mamma kan vara en utmanande uppgift både känslomässigt och ekonomiskt. Som ensamstående förälder kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop, särskilt när det kommer till att möta barnets behov och samtidigt täcka vardagsutgifterna. Lyckligtvis finns det stiftelser och fonder i Sverige som erbjuder ekonomiskt stöd till ensamstående mammor. OBS! En del av fonderna går det bara att söka för större projekt tillsammans med andra eller genom en organisation.

 • Allmänna Arvsfonden – bara projektansökningar:
  Allmänna Arvsfonden stödjer projekt som främjar jämlikhet och delaktighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De erbjuder ekonomiskt stöd bara till projekt som bl.a. kan gynna ensamstående mammor och deras barn.
  Hemsida: Allmänna Arvsfonden
 • Stiftelsen Solstickan – bara projektansökningar:
  Obs! stöd till enskilda personer endast ges inom ramen för ansökningar från föreningar om bidrag till familjeträffar, barn- och ungdomsläger, behandlingsresor eller liknande till förmån för målgruppen. Stiftelsen Solstickan stödjer projekt och insatser som främjar barns hälsa, säkerhet och rättigheter.
  Hemsida: Stiftelsen Solstickan
 • Stiftelsen Majblomman:
  Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Stiftelsen Majblomman hjälper ekonomiskt utsatta barn och deras familjer. De erbjuder ekonomiskt stöd till ensamstående mammor för att täcka barnens utbildningskostnader och andra vardagsutgifter.
  Hemsida: Stiftelsen Majblomman
 • Stiftelsen Storasyster – hjälp från 13 år:
  Storasyster erbjuder stöd till de som blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Stiftelsen Storasyster stödjer ensamstående mammor som har blivit utsatta för våld eller hot om våld.
  Hemsida: Storasyster
 • Stiftelsen Min Stora Dag:
  Stiftelsen Min Stora Dag arbetar för att uppfylla önskedrömmar för barn och ungdomar med allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Ensamstående mammor kan ansöka om ekonomiskt stöd för att förverkliga en speciell upplevelse eller önskning för sitt barn.
  Hemsida: Stiftelsen Min Stora Dag
 • Stiftelsen Frälsningsarmén:
  Familjer som inte råd med påkostade aktiviteter under sommaren kan ansöka om vistelse kollon och dagläger. Stiftelsen Frälsningsarmén erbjuder socialt stöd och hjälp till människor i utsatta situationer. Ensamstående mammor kan ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för mat, kläder, boende och andra vardagsbehov. Hemsida: Stiftelsen Frälsningsarmén

Mer om fonder där du kan söka pengar:


Vem kan söka pengar från fonder?

Det kan variera mellan olika stiftelser och fonder, men i allmänhet kan ensamstående mammor ansöka om ekonomiskt stöd om de uppfyller vissa kriterier. Det kan inkludera att vara bosatt i Sverige, vara i behov av ekonomiskt stöd för att täcka barnets eller familjens grundläggande behov, och i vissa fall kan det finnas specifika krav baserat på stiftelsens syfte eller inriktning.

Vanliga krav och vad man bör redovisa och bifoga i ansökan.

När du ansöker om ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder som ensamstående mamma kan det finnas vissa vanliga krav och dokument som behöver redovisas och bifogas i ansökan. Exempel på sådana dokument kan vara:

  • Ansökningsformulär: Fyll i ansökningsformuläret noggrant och se till att all information är korrekt och komplett.
  • Personbevis: Bifoga en kopia av ditt personbevis för att verifiera din identitet och din relation till ditt barn.
  • Inkomstuppgifter: Redovisa din nuvarande inkomst och eventuella bidrag eller förmåner du får, som exempelvis barnbidrag eller underhållsstöd.
  • Kostnadsuppskattning: Ge en översikt över dina månatliga utgifter och specifika kostnader relaterade till ditt barn, inklusive boende, mat, kläder, skolgång och hälsovård. Detta hjälper stiftelsen att bedöma ditt ekonomiska behov.
  • Barnets information: Bifoga relevant information om ditt barn, såsom ålder, eventuella medicinska behov eller särskilda omständigheter som kan påverka ansökan.
  • Motivering och beskrivning: Förklara varför du behöver ekonomiskt stöd och hur det skulle gynna dig och ditt barn. Beskriv dina omständigheter och eventuella utmaningar du står inför som ensamstående mamma.
  • Projektbeskrivning (om relevant): Om du ansöker om stöd för ett specifikt projekt eller initiativ, ge en detaljerad beskrivning av projektet, dess syfte, mål och förväntade resultat.
  • Referenser och intyg: Du kan behöva inkludera referenser eller intyg från relevanta parter som kan styrka dina omständigheter och behov, som exempelvis socialtjänsten eller läkare.
  • Det är viktigt att läsa noggrant igenom stiftelsens eller fondens ansökningsanvisningar för att försäkra dig om att du uppfyller alla krav och inkluderar rätt dokumentation i din ansökan. Var också medveten om att konkurrensen om medel kan vara hög, så det är viktigt att presentera din situation på ett tydligt och övertygande sätt. Kom ihåg att varje stiftelse kan ha sina egna specifika kriterier och riktlinjer, så se till att anpassa din ansökan efter deras krav.
   Lycka till med din ansökan!