Bästa fonderna för ensamstående, barn och ungdomar

Bästa fonderna för ensamstående, barn och ungdomar

Några tips om fonder för ensamstående, barn och ungdomar och tips om andra stödorganisationer där du kan få hjälp.

Föreningen FVO

Föreningen FVO är en förening som grundades år 1889 i Stockholm och som tidigare hade namnet Föreningen för Välgörenhetens Ordnande. Bidrag lämnas till enskilda personer med hjälp­behov. Läs mer FVO:s hemsida.

Odd Fellow Orden

Odd Fellow orden ger hjälp till nödställda. Den Svenska Storlogen ger bidrag till  enskilda personer och många av de lokala organisationerna har fonder som kan ge bidrag till enskilda med hjälpbehov. Du kontakter den lokala avdelning som finns närmast dig. Du hittar alla kontkatuppgifter på hemsidan.

Alma Detthows Hjälpfond

Du kan söka bidrag från Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond för ett bestämt tillfälligt behov om du är en ensamstående kvinna, med eller utan barn, och med en årsinkomst som inte överstiger 170.000 kronor.

Andra möjligheter att söka hjälp och stöd:


Mer information om fonder för ensamstående: