Spara pengar med insättningsgaranti

Spara dina pengar bara på konton med insättningsgaranti.

Spara dina pengar bara på konton med insättningsgaranti.

Spara pengar bara på konton där insättningsgaranti gäller för konton och där staten genom en garanti ersätter pengar som du har satt in på banken eller kreditmarknadsföretaget. Den statliga garantin gäller för insättningar på alla typer av konton utom på individuella pensionssparanden.

Om banken där du har dina pengar går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, ersätter garantin insättningar – kapital och upplupen ränta – upp till ett maximalt belopp 1 050 000 svenska kronor.

Du kanske skall flytta både sparkonton och lån till den statliga banken SBAB Bank så att du får låg ränta på ditt bolån och hög ränta på ditt sparande.


Spara, säkerhet och avkastning: Insättningsgaranti och att jämföra räntor på banker.

När du sparar pengar på en bank är det viktigt att förstå de grundläggande aspekterna av insättningsgaranti och hur du kan optimera ditt sparande genom att jämföra räntor.

Insättningsgaranti: Skydd för dina pengar

För de flesta av oss är banken det självklara valet för att förvara våra besparingar. Men vad händer om banken går i konkurs? Det är här insättningsgarantin kommer in i bilden. Insättningsgarantin är en försäkring som skyddar dina insatta pengar i händelse av att banken upplever ekonomiska svårigheter. I många länder regleras insättningsgarantin av myndigheter som säkerställer att dina pengar är skyddade upp till en viss summa, vanligtvis något i närheten av 100 000 euro eller motsvarande. Det innebär att om din bank skulle gå i konkurs, kommer du att få tillbaka dina pengar upp till den angivna gränsen.

Spara på banker med hög ränta: Maximera avkastningen

När du har säkerställt att dina pengar är skyddade genom insättningsgarantin är nästa steg att överväga hur du kan maximera avkastningen på ditt sparande. Att spara på en bank med hög ränta är ett effektivt sätt att öka dina besparingar över tid. Banker erbjuder olika räntesatser på sina sparkonton och det lönar sig att jämföra dessa för att hitta den mest fördelaktiga.

Hur du jämför räntor på sparande

När du jämför räntor på sparande, bör du beakta följande:

  • Räntesatsen: Jämför räntorna som olika banker erbjuder. Banker med högre räntor ger dig mer avkastning på dina insättningar.
  • Eventuella avgifter och villkor: Var uppmärksam på eventuella avgifter eller villkor som kan påverka ditt sparande. Det kan vara dolda kostnader eller begränsningar som minskar den faktiska avkastningen.
  • Bankens rykte och stabilitet: Kontrollera bankens historik och rykte. Det är viktigt att lita på den institution där du sparar dina pengar.

Sammanfattningsvis, insättningsgaranti ger dig säkerhet för dina besparingar, och att välja en bank med hög ränta är ett kraftfullt sätt att maximera avkastningen på ditt sparande. Genom att jämföra räntor och vara uppmärksam på villkor och avgifter kan du effektivt öka dina pengar över tid. Att ta dessa steg är en smart och säker väg mot ekonomisk stabilitet och tillväxt.


Tips om hur du söker bidrag ur stiftelser och fonder: