Hitta rätt fonder för att söka pengar

Hitta rätt fonder för att söka pengar och stipendier.

Hur man får ett stipendium eller pengar ur stiftelser. Hitta rätt fonder för att få stipendier eller bidrag.

Att hitta rätt fonder – ett stipendium är penninggåva eller bidrag till en privatperson eller förening. Stipendier delas ut till sjuka, behövande, idrottsföreningar, funktionshindrade, studerande, fotografer, behövande, arbetare, ensamstående, kvinnor, forskare, författare, kulturarbetare osv. Det finns stipendier för de flesta och för många olika ändamål. Om du vill ha pengar gäller det bara att hitta rätt stiftelse.

Att söka pengar ur fonder och stiftelser kräver lite arbete och uppfinningsrikedom för att hitta rätt fonder. Det finns faktiskt gratis pengar att hämta för många och ofta kräver det inte så mycket arbete eller egen insats.

En stiftelse styrs av en ändamålsparagraf.

Stiftelser styrs av en urkund och i den formuleras syftet och till vilka ändamål stipendier skall delas ut. Stipendier är också skattefria.

Stipendier och bidrag i form av pengar får man för ett speciellt ändamål. Det kan vara utlandsstudier, språkstudier, språkresor, sociala problem, för ensamstående, starta eget, volontärarbete, studier, projekt, kultur, böcker, utställningar, socialt arbete, volontärarbete m.m.

Vissa stipendier ges som en förmån, till exempel gratis boende eller ateljé för en konstnär. Kan också vara en gratis vistelse i en semesterbostad som en stiftelse äger.

Ansökan till en stiftelse.

Stipendier söker man genom en ansökan. De flesta stipendier söker man genom att beskriva vad man har tänkt att använda pengarna till.

Pris

Pris delas ut som erkänsla eller uppmuntran för något man redan har gjort. Kan vara pengar eller bara äran. Pris söker man oftast inte själv. Det är vanligt att det finns möjligheter att lämna förslag på personer som skall få ett pris, och då kan man trumma ihop kompisar eller lobbygrupper för att föreslå någon till ett pris.

Ekonomiska bidrag

Ekonomiska bidrag och stöd utbetalas av staten, länsstyrelser, EU, regioner och kommuner men också av stiftelser. Det kan vara bidrag till sjuka, kostnader för rehabilitering, bidrag till personlig assistens, bidrag till till funktionshindrade för hjälpmedel och ibland som en form av socialbidrag till fattiga, ensamstående eller utsatta familjer.

Ekonomiskt stöd eller bidrag ges också till organisationer och föreningar med en allmännyttig verksamhet som t.ex. idrottsföreningars ungdomsverksamhet, patientföreningar, välgörenhetsorganisationer, kulturföreningar, invandrarföreningar etc. Bidrag från allmännyttiga stiftelser är nästan alltid skattefria för mottagaren.


Läs mer och hitta fler stiftelser och fonder där du kan söka pengar: