Sök pengar ur Nordiska kulturfonder.

Sök pengar ur Nordiska kulturfonder.

Fonder och stiftelser med inriktning mot kultur och kulturprojekt.

Fonder och stiftelser med inriktning mot kultur, internationellt arbete och kulturprojekt. Ett antal av dessa fonder utdelar bidrag för bilaterala ändamål, vilket innebär att projekten måste omfatta två nordiska länder eller fler.

Tips! Använd även Länsstyrelsernas databas för söka efter kulturfonder. Välj ändamål och använd det sökord som  du letar efter: kultur, konst, musik, dans, internationellt utbyte, resestipendier, utställningar, böcker etc.

Nordiska kulturfonder och internationella fonder.


Läs mer: